Profiler
Mindreader
Telepaat

1 credit p.m.

Sabrina Postma

Profiler en Mindreader - Medium
Ik lees mensen en kijk naar hun daden en wat ze al dan niet doen. Ik kan veel informatie geven over andere personen, en in het bijzonder natuurlijk relaties.
Voorts ben ik Mindreader, en kan ik gedachten weergeven van anderen tov kwesties of zaken.
Ik ben ook gewoon Medium en kan contact hebben met dierbare overledenen, kinderen en dieren lezen, maar eigenlijk allemaal als zijnde profiler: het bieden van info over de ander en weergeven wat er zich bij die andere persoon of dier in denken en doen bevindt.
Profiler en MindReader dus. Wat denkt hij/zij over dit of dat, etc. 

Start chat
Terug