Het oordeel in de Tarot

Het oordeel in de Tarot.  Heersende planeet is Pluto.
Voor je dit blog leest, neem even de tijd om contact te maken met wat je ziet, wat je hierbij voelt en welke gedachten er naar binnen dwarrelen.
Elke afbeelding heeft een specifieke betekenis en vormt een leidraad om een kaart te belichten.
Een engel laat haar trompet schallen in de wolken hoog boven de mensen, die ontwaken door het trompetsignaal van de engel.
Symbolisch betekent dat we verrijzen uit ons oude, beperkte zelf en het nieuwe mogen verwelkomen.
De engel leert ons de oude structuren te overstijgen die we ooit voor waarheid hielden. Engelen doen het niet voor ons, dit zullen we zelf moeten doen.
Er wordt ons een nieuwe werkelijkheid getoond.
Sommigen interpreteren deze kaart negatief, vanwege de naam van deze kaart. Het was wel degelijk zo dat men in de Middeleeuwen deze kaart heel als angstaanjagend ervaarde, omdat deze geassiocieerd werd met de Dag des Oordeels uit de Bijbel.
Deze kaart staat symbool voor vernieuwing, transformatie, bewustwording en is een inspirerende oproep om ons bewust te worden van deze veranderingen en vernieuwingen.
Als je deze dagkaart trekt betekent het dat het trompetgeschal van de engel een bevestiging is van een verhoogd bewustzijn. Je realiseert je dat je vanuit je innerlijke kracht een nieuwe weg inslaat. Oude angsten, onzekerheden, obstakels laat je los. Er begint zich een totale manier van zijn af te tekenen in het besef dat je een verdere transformatie doormaakt. Je voelt hoe je, als op onzichtbare vleugels, boven je oude meningen rond alles wat je bezighoudt. wordt uitgetild. Nieuwe inzichten en nieuwe perspectieven openen voor jou een nieuwe weg.
Je kan nu beslissingen nemen die je mogelijk in het verleden veel moeite kostte. Je kan met meer zachtmoedigheid situaties of mensen loslaten, zonder wroeging of schuldgevoel.
Je kan oordelen en beslissen op basis van je groeiende bewustzijn. Vertrouw dus op je eigen oordeel. Niets is onmogelijk als je je maar helemaal overgeeft aan het nieuwe en het oude laagsgewijs loslaat.
We kunnen niet alles ineens loslaten, we springen uiteindelijk ook niet van de ene kant van de brug naar de andere kant. Je hoeft evenmin te treuzelen of uit te stellen wat zich nu laat zien.
Luister naar je innerlijke stem en wijsheid.Datum: 20-08-'18

Terug naar overzicht