Verstandshuwelijk, komt het nog voor?

Verstandshuwelijk, komt het nog voor? Vroeger werd de term verstandshuwelijk vaak gebruikt. In de tegenwoordige tijd, kom je het minder tegen. Als we het woord letterlijk nemen, staat er, dat twee mensen samen een huwelijk zijn aangegaan, vanuit hun verstand en de relatie op een verstandelijke manier invullen.

Als er sprake is of kan zijn, van een verstandshuwelijk, zullen er dus ook andere vormen van een huwelijk kunnen zijn, het woord schept immers deze suggestie. Een sekshuwelijk, een gevoelshuwelijk, een zielenmaatjeshuwelijk, om er een aantal te noemen.

Een verstandshuwelijk van oudsher, is een huwelijk wat bedongen werd door de ouders, vroeger werden twee mensen aan elkaar uitgehuwelijkt. In de Westerse wereld komen we dit bijna niet meer tegen, echter er zijn nog landen waar dit wel gebeurt. Dat uithuwelijken is daar nog doodnormaal en gebeurt zelfs al op hele jonge leeftijd. Kinderen zijn het dan nog die aan elkaar worden gekoppeld. En de getallen zijn niet mis.

Wat we wel al wisten dat meisjes werden uitgehuwelijkt, het blijkt nu ook dat miljoenen jongens worden uitgehuwelijkt. Hier in ons land kunnen we ons dat bijna niet meer voorstellen. Wij willen een huwelijk waar we zelf voor kiezen.

Wij willen onze partner zelf uitzoeken en zelf bepalen of we ons leven er mee zullen gaan delen. Of we inmiddels bij machte zijn, het op de juiste manier aan te pakken, we zijn op weg.

Dat de start van een Westers huwelijk niet meer verstandelijk is, een mooi begin, maar veel huwelijken eindigen nog wel als een verstandshuwelijk. Beide echtelieden groeien uit elkaar, niet bij machte samen te bouwen. Het sluipt er in, dat uit elkaar groeien, gericht op zichzelf, hun eigen leven, hun carrière, hangt het huwelijk er maar wat bij. Als de kinderen komen, wordt het nog drukker en al weten we diep van binnen wel, dat er iets van ons wordt verwacht, dat we tijd, moeite, energie in de relatie moeten steken. Er is elke dag wel iets waardoor het niet gebeurt en schuiven we het verder van ons af.

De aandacht van de mens is niet gericht op de liefde. De aandacht is op heel veel gericht, maar niet op datgene wat het allerbelangrijkste in ons leven is. Liefde. Zolang we niet leren wat belangrijk is, in de richting worden geduwd van het moeten presteren, waarmee we eigenlijk zeggen, je telt pas mee, als je succesvol bent, blijft een relatie pittig om in stand te houden.

Het is maar aan weinigen gegeven hun relatie niet als verstandshuwelijk te laten eindigen en dat niets anders rest dan het bijltje er maar bij neer te gooien. Zo ook een cliënt die contact zocht en zich afvroeg of ze wel de juiste beslissing had genomen. Ze hebben 4 kinderen en ze hadden zoveel onderlinge strijd, dat ze besloten hebben uit elkaar te gaan, ze konden de situatie niet meer aan.

Wat gebeurt hier. Ze hebben niet geleerd samen aan een relatie te bouwen, ze gaf dit ook ruiterlijk toe. Ze hadden geen idee hoe ze op een juiste manier met elkaar zouden kunnen communiceren, als ze al iets tegen elkaar zeiden, waren dat verwijten naar elkaar met zo'n ondertoon, dat de ander de vijandigheid kon voelen. En daar is het verstandshuwelijk, hoe erg het ook is en beiden het niet willen en wel zoeken naar de weg, maar hoe ziet die er uit.

We blijven bij elkaar voor de kinderen, en ondertussen elkaar negeren, boos maken, irriteren. Dan de stekker er maar uit en dan komt het schuldgevoel. Doe ik hier wel goed aan? Ja en nee. Ja, als jullie niet bij machte zijn samen te bouwen aan de relatie op de juiste manier, is het beter geen relatie meer te hebben en eerst aan de relatie met jezelf te werken. Nee, je kunt ook samen werken aan de relatie met jezelf en met elkaar.

Maar vaak staan beiden al zover van elkaar verwijderd, en zijn ze zich zo aan elkaar gaan irriteren, dat ze het niet meer op kunnen brengen om het verstandshuwelijk om te zetten in een liefdevol huwelijk.

We starten een huwelijk niet meer vanuit ons verstand, maar we maken er door ons eigen toedoen soms toch wel een verstandshuwelijk van. Omdat we nog niet bij machte zijn een relatie op de juiste manier op te bouwen. Dus ja, ze komen zeker nog voor, hoe jammer dat ook is. Gelukkig zijn er mediums en paragnosten die handvatten kunnen bieden om een relatie wel liefdevol te houden. Chat met ze op Paragnosten chat.

Medium Claire
 
Datum: 08-06-'19

Terug naar overzicht