Puur Zuiver Mediumschap

Er heerst nogal wat verwarring rond het huidige mediumschap en wat mensen nog kunnen verwachten van ons, als medium, paragnost...wat zeker niet meer: een pasklare oplossing, een voor altijd en eeuwig geldend antwoord...is dat een ontgoocheling lieve mensen?

Ik kan me voorstellen dat het voor jou, als soms zwaar zoekende ziel naar het antwoord dat je ergens een gevoel van opluchting geeft, wel een ontgoocheling kan zijn.

Waarom kan een medium/ paragnost niet aan die verwachtingen voldoen...laat staan bij benadering...
omwille van de toenemende energetische shift, planetair, energetisch en persoonlijk.

Ik kan hier nu zwaaien met de populaire of moeilijk klinkende woorden, maar dat doe ik niet. Bewust niet. Als medium heb ik geen gepeperde dure woorden nodig, omdat ik weet dat gepeperde dure woorden niet gevoeld en begrepen worden met het hart. Het raakt niemand....behalve voor diegenen die graag dwepen met moeilijke dure woorden en met degene die de gepeperde duren woorden vaak als middel gebruiken om het eigen ego op te krikken.

Transitie, transmissie, frequentie, dimensies, soul mission....ik waak erover dat ik die dure woorden amper in mijn gesprekken met cliënten voer, tenzij een cliënt me zelf in die termen aanspreekt.

Dat mediums elk hun eigen gaven en talenten, sterktes hebben, hoef ik niet meer te herhalen, maar er komt een maar....geen enkel medium is in staat het totaalplaatje van iemands verleden, heden en toekomst op te pikken. Meestal wel fragmenten die er in het moment van een vraag werkelijk toe doen en de cliënt verder helpen op een concrete manier.

Iedereen heeft een eigen verleden, heden en toekomst...en diegenen die vertrouwd zijn met de Akashakronieken, kunnen inkijken op één of meerdere fragmenten van vorige levens die in het heden meer verheldering brengen.
Een medium heeft , net zoals elk ander, een verleden, een heden en een toekomst....mocht elk medium over zichzelf het totaalplaatje kunnen zien, dan zouden ons ook geen collega's contacteren om in te kijken wat er nu werkelijk speelt.

Dus: laat ons eerlijk blijven onder elkaar...ook wij hebben elkaar soms wel nodig om eens een neutrale, heldere kijk te laten nemen op een situatie waarin we zelf vastzitten.

Met andere woorden: mediums zijn mensen...moeten wij het een collega dan kwalijk nemen dat we soms wel eens te horen krijgen: ' Poeh....ik zie het zelf niet zo helder wat dit nou precies is....'
' Ik krijg het teken dat dit nog niet het juiste moment is om op in te kijken....' ....

Dit geldt dus ook voor cliënten die ons soms een situatie laten zien, waarin wijzelf geen klare heldere doorgave rond krijgen...moet je hier iets anders achter zoeken? Wantrouwig worden?

Jammer voor diegenen die de status hoog willen houden dat ze alles weten, alles zien, alles horen....en vroeg of laat toch geconfronteerd worden met een illusie die ze zelf in stand houden.
De kosmos grijpt wel vroeg of laat in, op een wijze die soms heel bijzonder is...soms ook spectaculair.

Is het niet eerlijker dat een medium echt durft aangeven: ' Jammer, ik krijg het niet helder op dit moment...misschien kan een collega je verder helpen '...ipv de meest gekke verhalen vanuit eigen kokertje te bedenken?

Cliënten worden soms wel boos omdat ze zich achteraf gezien, belazerd voelen....maar het zijn ook wel eens cliënten die een medium heel subtiel onder druk zetten...en als een medium dan niet krachtig genoeg is om hier niet in die valkuil te trappen, tja....dan krijg je uiteindelijk heel kwaaie en ontgoochelde klanten.

Wil je een oprecht medium die je ook dit eerlijk meedeelt, wat kan en wat niet kan of nog niet mogelijk is?

Ben jij bereid een medium ook als een mens te zien, met eigen dingetjes, soms eens kort van stof, soms eens opvliegend, soms niet wat jij ervan had verwacht....dus wat zijn al die verwachtingen waaraan wij, als medium, als mens moeten voldoen?

In eerste instantie is het zo dat niet altijd de informatie die jij zo graag op dat uur, die dag, dat eigenste moment wilt ontvangen, ter beschikking....het Universum laat zich nooit dwingen! En als wij dit met de voeten betreden, geen respect tonen voor die signalen...zullen we het wel geweten hebben!

En hoe komt het dan dat ' voorspellingen ' niet zo uitkomen, zoals gehoopt, verwacht?
Ik heb zelf een grondige afkeer van uitdrukkingen als voorspellingen die uitkomen, hoe vaak ik gelijk heb....het mist volledig de bedoeling van mediumschap, vind ik.

In eerste instantie werken wij doorheen onze enige Opdrachtgever.....ik dan hoofdzakelijk als Engelenmedium, en met het allergrootste respect voor mijn Helpers, kan ik niet anders dan trouw en eerlijk door te geven wat kan, wat mag, wat acceptabel is , zonder informatie te vervormen, persoonlijke interpretaties toe te voegen, of informatie weg te laten....en zo werken we aan de lijn bij paragnost Eddie. Ook rond Engelenmediumschap wordt nogal eens smalend gedaan....maar geloof me, Engelenwerk is krachtig, zonder meer. Ik werk doorheen de Engelen, vnl AE Michaël...en dat dit best eens heftig kan binnenkomen bij een cliënt die een verhaal verwacht met een roddelgehalte over een ex bv...tja....kan je zelf invullen...hoe de reactie wel eens is.

Het fenomeen van uitgekomen voorspellingen heeft met veel meer te maken...nl het bewustzijnsniveau van een cliënt....die alle tips meeneemt in een situatie, aan ziczelf werkt, naar zichzelf kijkt, de weg naar binnen neemt om zichzelf te onderzoeken, de beste keuzes voor zichzelf durft en wilt nemen, verantwoordelijkheid opneemt voor zichzelf, ook op gezondheidsvlak bewust bezig is met gezonde voeding enz....

En dat wij dan wel ook een mooie reading meegeven...en alle tools meegeven om er nu het allerbeste van te maken, is onze kracht, maar wat cliënten er zelf uithalen is ieders eigen verantwoordelijkheid. Dat we hierin ook cliënten professioneel coachen is ook onze sterkte...met veel geduld, mag ik wel zeggen.

Mag ik er nog even aan toevoegen dat contact met overledenen een hot item is....en mag ik er dan ook nog aan toevoegen dat het echt niet altijd kan, mogelijk is, wenselijk is...een boodschap te eisen van een overleden geliefde...ik weet dat ik misschien nu op teentjes trap, maar dat zal dan maar...ik blijf echt trouw aan wat ik hierin heb meegekregen en er zelf bij voel...als er zich iemand spontaan aanmeldt, ook al is het niet gevraagd, dan vertel ik het wel...een mooie verrassing is het dan wel.
Maar als het echt niet wenselijk is....of ik krijg een tekentje van ' laat gaan '....zeg ik dit ook.
Ontgoochelde cliënt...want een medium moet toch altijd op elk moment contact met overleden dierbaren kunnen maken....zegt wie? Ik kan iedereen verwijzen naar mediums, zieners...die hier ook een andere jarenlange ervaring mee hebben, en hier aan te raden literatuur hebben over geschreven.

Hetzelfde geldt over de instant channelaars....die zo eventjes tussen de soep en de aardappelen een boodschap brengen van een Opgestegen Meester....en ondertussen meer op eigen ego gericht zijn, en uitroepen hoeveel mensen meekijken, hoeveel bereik ze halen, en zich ondertussen in de haren strijken....maar goed, iedereen die hier nog intrapt, het valse mediumschap...ook dat zijn leerervaringen....voor zover ikzelf ervaren heb in mijn opleiding in 1995 bij Roland Verschaeve als channel, was dit een heel sereen gebeuren, integer, volledig afgestemd en in een heel andere laag van het bewustzijn, Alfa.....geen denken aan of mijn haar goed zat, geen idee van wie heeft me nou gehoord of gezien...ik vind het eerlijk gezegd een triestige zaak geworden ondertussen.

Mag ik je nog iets vertellen lief mens....wat ik weet bij alle channelings van Ronna Herman, iedereen wordt klaargemaakt om zelf in eigen mediumschap te gaan staan, voor degenen die in dit leven dit pad willen opgaan...niet vanuit persoonlijke wil, maar vanuit het dieper weten: Zo God het Wil.
En dat iedereen zijn eigen kanaal kan worden...
Maar hoeveel vertrouwen heb jij, lief mens, in jouw kunnen?

Hoelang wil jij dan nog jouw gaven laten ondersneeuwen, omdat jij denkt dat wij de uitverkorenen zijn?
Denk hier eens goed over na....en dit geef ik je graag mee, als bewustzijnswerker...omdat ik weet en veel van mijn collega's, wij zijn er om iedereen te laten groeien en bloeien. Alleen: ben jij er nu klaar voor, rekening houdend dat ook wij nog verder op weg zijn....je graag ons hand reiken, ons jou willen raken vanuit ons hart, ons oprecht verbinden met wie jij bent, wetend dat we niet alleswetend zijn, net omdat we zelf blijven groeien als lichtwezen, als mens;

Hoe het allemaal verder zal verlopen....vanuit het puur en zuiver werken worden we allen verder opgetild en gedragen op vleugels van Licht.
Laat je ook dragen op vleugels van Licht...en neem het ons niet kwalijk dat we ook spirituele wezens zijn met menselijke ervaringen en menselijke tekortkomingen.

Wil je dus kennismaken met ons, als mens, als lichtwerker en lichtdrager....eerlijk, puur en zuiver?
Lees eens wie we zijn, waar we voor staan, en volg je gevoel....wij zijn er voltallig voor jou.
Wees er ook volledig voor jezelf.... en alles waar jij klaar voor bent, word aan jou geopenbaard, op het juiste kosmische moment.

Voor de lezers van de betere vakliteratuur :
Jaap Hiddinga
Hans Stolp
Monique Timmers
Loes van Loon
Monique Leurink
Ronna Herman
Doreen Virtue
Deborah King
Elisabeth Van Gelder
Christiane Beerlandt ( overleden vorig jaar)
Sonia Bos
Dr Roy Martina
Alice Bailey
Blavatsky
Rudolf Steiner
Philippe de Lyon
en nog vele andere...maar dit is al een heel goed begin...

Mijn lijfspreuk is: sharing is caring....all for the best!

En om af te ronden: herinner je NU wie je bent , wie we allen zijn...ondanks alles.
Heel veel liefs
voor paragnost Eddie


Datum: 30-07-'16

Terug naar overzicht